การฝาก-ถอนเงิน

การฝากเงิน

1. โอนเข้าบัญชีธนาคาร (ในการฝาก-ถอนเงิน ลูกค้าจะต้องโอนเงินเป็นเศษสตางค์เข้ามา เช่น 500.10 บาท หรือ 1000.20 บาท เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ)
2. ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามียอดเงินจำนวนดังกล่าวโอนเข้ามาทางทีมงานอาจร้องขอดู “สลิป” เพื่อยืนยัน หากท่านไม่มีหลักฐาน การโอน เงินดังกล่าว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบยอดเงินดังกล่าว จนกว่าทางทีมงานและท่านจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการโอนเงินเข้ามาจริง และทางทีมงาน ตรวจสอบจนพบยอดเงิน ทางทีมงานจึงจะเพิ่มยอดเงินให้กับบัญชีของท่านต่อไป
3. หลังจากที่ท่านได้โอนเงินแล้วเสร็จ กรุณาโทรยืนยันยอดเงินทันที เพื่อทางทีมงานจะได้ตรวจสอบยอดเงินของท่าน กรณีที่ทางทีมงานตรวจสอบพบ ยอดเงิน ของท่าน จะปรับยอดเงินในบัญชีภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที (ถ้าเกินเวลาที่กำหนด กรุณาโทรเข้ามาสอบถาม)

การถอนเงิน

ในการถอนเงินออกจากบัญชีของท่านสมาชิก สมาชิกทุกท่านจำเป็นที่จะต้องยืนยัน Usernameและ ยอดเงินทั้งหมดให้ตรงกับที่มีอยู่ในบัญชี เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี ความถูกต้องและปลอดภัยกับบัญชีของท่านสมาชิกเอง

*** ท่านสมาชิกสามารถเปิดบัญชี หรือ แจ้งถอนยอดเงินได้ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงกับเราได้ง่ายๆดังนี้ ***

kbank

การฝาก : สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

การถอน : ตั้งแต่เวลา 22:00 – 22:30 น. ไม่สามารถทำรายการได้

bbl

การฝาก : สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

การถอน : ตั้งแต่เวลา 23:00 – 6:00 น. ไม่สามารถทำรายการได้

scb

การฝาก : ตั้งแต่เวลา 23:00 – 23:30 น. ไม่สามารถทำรายการได้

การถอน : ตั้งแต่เวลา 23:00 – 23:30 น. ไม่สามารถทำรายการได้

ktb

การฝาก : ตั้งแต่เวลา 23:00-02:00 น. ไม่สามารถเช็ค statement ได้

การถอน : ตั้งแต่เวลา 23:00 – 02:00 น. ไม่สามารถเช็ค statement ได้